Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi använder personuppgifter

Vår dataskyddspolicy

Vi på Växjö Snickartjänst värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Policyn avser:
Växjö Snickartjänst AB
Älgvägen 20
35245 Växjö
Orgnr: 556916-7017

Dataskyddsansvarig: Henric Ragnarsson.

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta honom på snickartjanst@gmail.com

Bakgrund
För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vår hemsida används primärt som en informations- och marknadsföringskanal mot nya och befintliga kunder. I samband med ett besök på denna så lagras olika uppgifter kring din personliga identitet.

Denna policy förklarar följande:

  • Vilken information vi samlar in och varför.
  • Hur vi använder informationen ifråga.
  • Vilka valmöjligheter du har, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.

Personuppgifter för att återkoppla
Via kontaktformulär och email där du som webbplatsbesökare fyller i relevant information för att vi ska kunna genomföra serviceärende eller besvara frågor kring våra tjänster.

Enhetsinformation
Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer). Detta för att ge dig en bättre användarupplevelse.

Google Analytics
Data till Google Analytics som gör det möjligt för oss att spåra besökarnas val och mäta webbplatsens prestanda. Denna data sparas via olika kakor (se avsnitt nedan).

Cookies
En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Lagring & Hantering
Växjö Snickartjänst hanterar personuppgifter på servrar tillhandahållna av Siteground i Amsterdam.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna dataskyddspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Vi gör löpande gallringar i våra system för att ta bort gamla personuppgifter som inte längre är aktuella.

Informationssäkerhet
Vi jobbar hårt för att skydda våra kunder och besökare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

  • Vi krypterar vår hemsida med SSL.
  • Vi granskar årligen våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
  • Vi gallrar årligen ur gamla personuppgifter som inte längre är aktuella.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: snickartjanst@gmail.com

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Växjö Snickartjänst har om dig och verifiera denna information.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Övriga frågor
Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: snickartjanst@gmail.com

Växjö Snickartjänst logo

Växjö Snickartjänst startade 2010, då som enskild firma men ombildades till aktiebolag 2013 och ägs av Henric Ragnarsson. Företaget har under åren utökats till 10 anställda snickare. Verksamheten fokuserar på kvalitet från första kontakt till slutöverlämning inom samtliga projekt.

Besöksadress
Växjö Snickartjänst AB
Älgvägen 20
352 45 Växjö
Copyright © 2023. All rights reserved.