Miljö & Kvalitet

Vi värnar om miljön genom ett miljösmart byggande

Miljöledningssystem

Växjö Snickartjänst AB vill värna om miljön genom ett miljösmart byggande. Vår utgångspunkt är att alltid producera energieffektiva byggnader för att främja miljön, föreslå och välja närproducerat material när så är möjligt för att minska transportsträckan.

Samtliga körningar ska planeras noga för att minska totala sträckan, både genom samåkning och genom inköps- och leveransplanering.

Byggavfall ska minimeras och spillbitar undvikas. Det överblivna materialet sorteras varsamt på arbetsplatsen.

Företagets mål är att bedriva verksamheten med nya bilar med låga utsläpp.
Företaget har idag 3 bilar.

Miljöpolicy

Växjö Snickartjänst AB visioner och mål för det kontinuerliga miljöarbetet är:

Producera energieffektiva byggnader

Välja närproducerade material

Planera alla transporter och minska körsträckor

Minimera och källsortera byggavfall

Satsa på nya bilar med låg koldioxidutsläpp

Kvalitetsledningssystem

Växjö Snickartjänst AB bygger med högsta kvalitet genom hela projektet. Personlighet och noggrannhet är ledord inom kvalitetsarbetet.

Förutom gällande byggregler är egenkontroller grunden till att säkerställa den höga kvaliteten. Växjö Snickartjänst AB tar ansvar för att alla underentreprenörer lämnar samma goda kvalitet inom totalentreprenader.

Kvalitetspolicy

För att uppnå hög kvalitetet arbetar Växjö Snickartjänst AB med följande visioner och mål:

Alltid skriftliga beställningar med tydlig arbetsbeskrivning

100 % involverande av kund

Noll fel vid slutbesiktningar

“Miljöarbetet är en självklar kärna i arbetet och fokus ligger på planering av transporter, avfall och materialinköp för att minska negativ miljöpåverkan”

Henric Ragnarsson – VD

Skicka oss ett meddelande

Kontakt

Adress

Älgvägen 20
35245 Växjö

Info

Välkommen att kontakta oss!

Växjö Snickartjänst logo
Växjö Snickartjänst startade 2010, då som enskild firma men ombildades till aktiebolag 2013 och ägs av Henric Ragnarsson. Företaget har under åren utökats till fem anställda snickare. Verksamheten fokuserar på kvalitet från första kontakt till slutöverlämning inom samtliga projekt.
Besöksadress
Växjö Snickartjänst AB
Älgvägen 20
352 45 Växjö
Copyright © 2020. All rights reserved.