Miljö & Kvalitet

Vi värnar om miljön genom ett miljösmart byggande

Miljöledningssystem

Växjö Snickartjänst AB vill värna om miljön genom ett miljösmart byggande. Vår utgångspunkt är att alltid producera energieffektiva byggnader för att främja miljön, föreslå och välja närproducerat material när så är möjligt för att minska transportsträckan.

Samtliga körningar ska planeras noga för att minska totala sträckan, både genom samåkning och genom inköps- och leveransplanering.

Byggavfall ska minimeras och spillbitar undvikas. Det överblivna materialet sorteras varsamt på arbetsplatsen.

Företagets mål är att bedriva verksamheten med nya bilar med låga utsläpp.
Företaget har idag 5 bilar.

Miljöpolicy

Växjö Snickartjänst AB visioner och mål för det kontinuerliga miljöarbetet är:

Producera energieffektiva byggnader

Välja närproducerade material

Planera alla transporter och minska körsträckor

Minimera och källsortera byggavfall

Satsa på nya bilar med låg koldioxidutsläpp

Kvalitetsledningssystem

Växjö Snickartjänst AB bygger med högsta kvalitet genom hela projektet. Personlighet och noggrannhet är ledord inom kvalitetsarbetet.

Förutom gällande byggregler är egenkontroller grunden till att säkerställa den höga kvaliteten. Växjö Snickartjänst AB tar ansvar för att alla underentreprenörer lämnar samma goda kvalitet inom totalentreprenader.

Kvalitetspolicy

För att uppnå hög kvalitetet arbetar Växjö Snickartjänst AB med följande visioner och mål:

Alltid skriftliga beställningar med tydlig arbetsbeskrivning

100 % involverande av kund

Noll fel vid slutbesiktningar

“Miljöarbetet är en självklar kärna i arbetet och fokus ligger på planering av transporter, avfall och materialinköp för att minska negativ miljöpåverkan”

Henric Ragnarsson – VD

Skicka oss ett meddelande

  Kontakt

  Adress

  Älgvägen 20
  35245 Växjö

  Telefon

  Info

  Välkommen att kontakta oss!

  Växjö Snickartjänst logo

  Växjö Snickartjänst startade 2010, då som enskild firma men ombildades till aktiebolag 2013 och ägs av Henric Ragnarsson. Företaget har under åren utökats till 10 anställda snickare. Verksamheten fokuserar på kvalitet från första kontakt till slutöverlämning inom samtliga projekt.

  Besöksadress
  Växjö Snickartjänst AB
  Älgvägen 20
  352 45 Växjö
  Copyright © 2024. All rights reserved.