ROT-avdraget

Läs mer om vad som gäller

Allmänt om ROT-avdraget

ROT-avdraget infördes i december 2008 och innebär att en skattereduktion ges för arbetskostnaden vid husarbeten.

Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

Du får dra av 30 procent av den totala arbetskostnaden när du anlitar en hantverkare eller en byggfirma. Maxbeloppet uppgår till 50 000 kronor per år.

Är ni två som äger bostaden? Då dubblas maxbeloppet på 50 000 till 100 000 totalt för ert hushåll.
Du får 30 procent i ”rabatt” och betalar därför bara en viss del av arbetskostnaden till hantverkaren. Det är sedan hantverkarens uppgift att ansöka om utbetalning från Skatteverket för den del av arbetskostnaden som du inte har betalat. En förutsättning för detta är bland annat att hantverkaren/utföraren betalar F-skatt i Sverige.

 

Vem har rätt till skattereduktion?

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret, fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och haft utgifter för husarbete.

Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt Inkomstskattelagen.
Ditt överskott av förvärvsinkomster ska, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Du som är begränsat skattskyldig och endast äger en fastighet i Sverige kan inte få skattereduktion för husarbete. Om du är begränsat skattskyldig och har fått preliminär skattereduktion vid köpet av husarbete så blir du återbetalningsskyldig för det belopp som Skatteverket har betalat till utföraren.

Dödsbo har inte rätt till skattereduktion. För husarbete som utförts före dödsfallet kan skattereduktion medges.

Du kan inte få skattereduktion för arbete som du själv har utfört hos dig själv och du kan inte heller få skattereduktion för sådant husarbete som närstående har utfört hos dig. Till närstående räknas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling, och dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.

Du hittar mer information på Skatteverket.se

Nya regler för rot- och rutavdrag 2016

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. Det beslutades av riksdagen i samband med beslutet om budgeten för 2016.

De nya reglerna i korthet:

Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.

För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).

För den som betalar ett rot- eller rutarbete den 1 januari 2016 eller senare gäller de nya reglerna. Det innebär den lägre skattereduktionen för rotarbete och den lägre gränsen för maximalt rutarbete. Det gäller oavsett om arbetet utförts 2015 eller slutförts först i januari 2016.

Nya regler för rot- och rutavdrag 2019

Nytt för ROT 2019 är att betalningen till hantverkaren ska kunna spåras och därför måste den utföras elektroniskt.

Från och med 1 juli 2009 drar entreprenören av ROT-avdraget direkt på fakturan. 

Skicka oss ett meddelande

  Kontakt

  Adress

  Älgvägen 20
  35245 Växjö

  Telefon

  Info

  Välkommen att kontakta oss!

  Växjö Snickartjänst logo

  Växjö Snickartjänst startade 2010, då som enskild firma men ombildades till aktiebolag 2013 och ägs av Henric Ragnarsson. Företaget har under åren utökats till 10 anställda snickare. Verksamheten fokuserar på kvalitet från första kontakt till slutöverlämning inom samtliga projekt.

  Besöksadress
  Växjö Snickartjänst AB
  Älgvägen 20
  352 45 Växjö
  Copyright © 2024. All rights reserved.